Is tijd een issue?

Druk, druk, druk…. Ondernemers hebben het altijd druk. Dat blijkt niet alleen uit onderzoek, maar ga naar een netwerkbijeenkomst en je hoort niet anders. De drukte komt door heel veel activiteiten die deze mannen en vrouwen uitvoeren, maar ook door de meer emotionele kant. (meer…)

Het definiëren van ondernemersgeluk

Alleen al het uitspreken van het woord ‘geluk’ maakt dat mensen gaan glimlachen. Iedereen wil graag gelukkig zijn en in Nederland lukt ons dat heel goed. Nederlanders behoren namelijk tot de meest gelukkige mensen op deze aardbol. We veroverden als inwoners van dit land samen plek 4 op de wereldranglijst in het World Happiness Report[1]!

(meer…)

Je succesvol voelen als ondernemer

Uit eerdere studie is gebleken dat er specifieke werkvereisten bestaan voor ondernemers die in ogenschouw moeten worden genomen bij onderzoek naar stress en welbevinden. Het gaat in het bijzonder over ‘tijdseisen’ (gevoel dat je als ondernemer altijd bereikbaar en beschikbaar moet zijn), ‘onzekerheid en risico’ en ‘ verantwoordelijkheid’.

(meer…)

Ontwikkeling en validatie van de Entrepreneurial Job Demands Scale

Mijn motto is ‘de kracht van je onderneming zit in jezelf’. De man of vrouw achter het bedrijf moet het tenslotte gaan doen en zij hebben dan ook de sleutel tot succes in handen. Ik vind ‘succes’ een mooi thema en daarbij gaat het mij niet zozeer om objectief succes als omzet en winst, maar veel meer de beleving van succes door de ondernemer.

(meer…)

Benoeming tot Doctor én Prof!

Op 25 juni jl. was het zo ver… Na ruim vier jaar onderzoek ben ik gepromoveerd tot Doctor. De openbare verdediging begon met een lekenpraatje voor de vele aanwezigen die uit alle hoeken van het land kwamen. In deze korte voordracht wilde ik vooral de bijzondere reis van mijn promotie met de aanwezige delen met een reflectie op de onderzoeksresultaten.

(meer…)

Ondernemerssucces in Nederland én Ethiopië

Hoe ondernemers hun eigen succes definiëren is één van de onderwerpen van mijn promotieonderzoek aan Tilburg University. Het onderwerp triggert me al een hele tijd omdat we nog steeds het succes afmeten aan objectieve indicatoren als omzet, werkgelegenheid en winst. Vanuit wetenschappelijke studies weten we dat mannen succes – meer dan hun vrouwelijke collega’s – afmeten aan dergelijke kwantitatieve criteria. De reden die het meest wordt gehoord, is dat vrouwelijke ondernemers minder het financieel gewin ten doel stellen bij het starten van hun bedrijf, maar meer intrinsieke doelen nastreven. Daarbij gaat het om de behoefte aan onafhankelijkheid en het invullen van een zinvol bestaan buiten het gezin. Dit heeft tot gevolg dat vrouwen streven naar persoonlijke ontwikkeling door zelfstandig ondernemerschap. De vraag is of dat alleen geldt in de Europese ondernemerscontext of ook daarbuiten. (meer…)

De gewenste waardecreatie van ondernemers

Bij het succes van ondernemerschap denken we aan omzet en winst, de financiële kengetallen. Uit onderzoek blijkt echter dat de ondernemer hele andere zaken belangrijk vindt.

Het centrale begrip binnen ondernemerschap is waardecreatie. Als ondernemer creëer je waarde indien een ander bereid is voor je aanbod – product of dienst – een tegenprestatie te leveren. Veel organisaties streven naar maximalisatie van aandeelhouderswaarde en winst. Deze financiële doelen zijn een factor van betekenis als voorwaarde voor de continuïteit van een onderneming. Zonder winst kun je nog zo’n mooie waarde willen creëren, maar dat houd je niet vol op de lange termijn. De immateriële waarden bieden het tegenwicht, zoals maatschappelijke verantwoordelijkheid en welzijn. Het totaal van gecreëerde waarden maakt dat ondernemingen van groot belang zijn voor het verhogen van zowel de welvaart als het welzijn en als zodanig van groot belang zijn voor de samenleving. (meer…)

Met passie ondernemen

De resultaten uit een onderzoek naar passie bij ondernemers zijn bekend. Als we denken aan ondernemerschap dan denken we aan mensen met een hele grote ‘drive’ en passie. Mannen en vrouwen die bevlogen zijn en enthousiast vertellen over hun bedrijf. Maar wat vinden deze mensen nu zelf dat passie is… ? (meer…)