Bij het succes van ondernemerschap denken we aan omzet en winst, de financiële kengetallen. Uit onderzoek blijkt echter dat de ondernemer hele andere zaken belangrijk vindt.

Het centrale begrip binnen ondernemerschap is waardecreatie. Als ondernemer creëer je waarde indien een ander bereid is voor je aanbod – product of dienst – een tegenprestatie te leveren. Veel organisaties streven naar maximalisatie van aandeelhouderswaarde en winst. Deze financiële doelen zijn een factor van betekenis als voorwaarde voor de continuïteit van een onderneming. Zonder winst kun je nog zo’n mooie waarde willen creëren, maar dat houd je niet vol op de lange termijn. De immateriële waarden bieden het tegenwicht, zoals maatschappelijke verantwoordelijkheid en welzijn. Het totaal van gecreëerde waarden maakt dat ondernemingen van groot belang zijn voor het verhogen van zowel de welvaart als het welzijn en als zodanig van groot belang zijn voor de samenleving.

De vraag is dan nog wat de betekenis is van waardecreatie voor de ondernemer. Hij[1] kan streven naar winst waarmee hij zijn hypotheek en persoonlijke kosten kan betalen. Daarnaast kunnen plezier in het werk, de vrijheid van handelen en bijvoorbeeld zelfontwikkeling belangrijke waarden zijn die de ondernemer creëert met zijn onderneming. Een onderzoek onder 150 ondernemers in Nederland geeft antwoord op de vraag welke persoonlijke waarden nu de belangrijkste drijfveren zijn. De respondenten classificeerden hun top 10 van succescriteria met persoonlijke satisfactie op de eerste positie. Winstgevendheid nam de tweede plek in beslag gevolgd door tevreden stakeholders (klanten) en een goede balans tussen werk en privé. Publieke erkenning en groei werden als minst belangrijk beoordeeld.

Een ‘mismatch’ tussen de persoonlijke waarden en de bedrijfsstrategie kan leiden tot interne conflicten en problemen hetgeen weer kan leiden tot verminderde financiële prestaties. De wijze les voor ondernemers is dan ook om de persoonlijke waarden in overeenstemming te brengen met de strategie van de onderneming. Dit leidt volgens het onderzoek tot meer welbevinden en tevredenheid van de ondernemer. De ondernemer kan dus werkelijk succesvol worden en waarde creëren als hij met passie werkt en zijn hart volgt…

Dr Josette Dijkhuizen (Tilburg University)

Dr Marjan Gorgievski (Assistant Professor, Erasmus University Rotterdam)

 

Bron: Gorgievski, M.J., Ascalon, M.E., & Stephan, U. (2011, forthcoming), Small business owners’ success criteria, a values approach to personal differences, Journal of Small Business Management.

[1] Uiteraard kan dit ook een ‘zij’ zijn!

Share This