Druk, druk, druk…. Ondernemers hebben het altijd druk. Dat blijkt niet alleen uit onderzoek, maar ga naar een netwerkbijeenkomst en je hoort niet anders. De drukte komt door heel veel activiteiten die deze mannen en vrouwen uitvoeren, maar ook door de meer emotionele kant. De ondernemer voelt dat hij/zij altijd bereikbaar en beschikbaar moet zijn. Uiteindelijk kunnen dat gevoel en de hoeveelheid werk leiden tot stress. Dat lijkt bijna op een onoverkomelijk gegeven, want de ondernemer is druk en tja, daarbij hoort nu eenmaal stress. Het is bijna een alledaags woord geworden zonder negatieve bijklank, maar het tegendeel is waar. Een beetje spanning op z’n tijd kan geen kwaad, omdat dat nog uitdaging kan bieden. Maar langdurige blootstelling aan hoge werkeisen is niet goed voor je gezondheid.

In Nederland zegt in 2015 nog een derde van de mensen in loondienst dat de dagelijkse werkdruk te hoog of veel te hoog is. Niet voor niets was er een landelijke Week van de Werkstress. Bij ondernemers wordt in onderzoek[1] gevonden dat ruim 50% van de ondernemers vindt dat stress het bedrijf afremt. Als oorzaken van stress worden vooral het vinden van nieuwe klanten, omzet en liquiditeit genoemd. Het gaat hier over inkomensonzekerheid en dat is niet altijd snel en eenvoudig weg te nemen. Je kunt kijken hoe je je relatiebeheer kunt perfectioneren om bestaande klanten te behouden of hoe je binnen deze kring extra omzet kunt genereren. Of misschien nog veel waardevoller, hoe je de marge en ‘cash flow’ op voldoende peil kunt houden. Misschien is het een idee om te investeren in een nieuw product of langere termijn contracten met relaties…

Een andere manier om te zorgen dat je minder stress ervaart, is het werken aan ‘time management’. Mooie Engelse term die staat voor het goed omgaan met je tijd. Het is voor ondernemers belangrijk om prioriteiten en grenzen te stellen. Nieuwe inzichten binnen time management laten zien dat meer efficiëntie vaak leidt tot nog meer taken op je bord! De crux zit vooral in het maken van keuzes. Niet meer alles voor iedereen willen zijn, maar keuzes maken: wat is mijn core business, welke taken horen daarbij en wat kan ik beter uitbesteden, delegeren of doorverwijzen naar een netwerkcontact?

Neem bijvoorbeeld Robert, ruim 10 jaar succesvol eigenaar van een bedrijf dat is gegroeid naar een team van 10 personen. Hij merkt dat er steeds meer tijd gaat zitten in het managen van de interne organisatie en personele aangelegenheden. Hierdoor is hij structureel in de avonden en weekenden bezig met het uitwerken van offertes en het controleren van werk van medewerkers. Aan innovatie, één van zijn sterke punten, komt hij al geruime tijd niet meer toe, terwijl dat hem juist de meeste energie geeft. Samen met een coach heeft Robert de werkzaamheden onderverdeeld op basis van urgentie en belang en heeft hij gekeken naar energiegevende- en energievretende taken. Deze analyse heeft hem geholpen de keuze te maken en een assistent aan te trekken die veel energievretende taken bij hem wegneemt. Resultaat is dat hij weer met plezier bezig is met innovatie en klantcontact. Robert bruist weer van energie omdat hij datgene doet waar zijn talenten liggen en waar hij gelukkig van wordt.

Josette Dijkhuizen (De Zakencoach) & Hedwig Passier (Career Engineers)

[1] Brisk Magazine, 2 april 2015

Share This