Mijn motto is ‘de kracht van je onderneming zit in jezelf’. De man of vrouw achter het bedrijf moet het tenslotte gaan doen en zij hebben dan ook de sleutel tot succes in handen. Ik vind ‘succes’ een mooi thema en daarbij gaat het mij niet zozeer om objectief succes als omzet en winst, maar veel meer de beleving van succes door de ondernemer.

Succes is dan ook een belangrijk thema geworden binnen mijn promotieonderzoek en deze heb ik gekoppeld aan een ander begrip, namelijk ‘geluk’. In feite gaat mijn totale onderzoek – dat bestaat uit deelstudies en diverse publicaties – over de beleving van succes en geluk door ondernemers in Nederland.

Onderzoek

Beiden – succes en geluk – zijn zeer brede onderwerpen en daarom heb ik voor de eerste studie gekozen om de specifieke taakvereisten voor ondernemers te onderzoeken. Wat maakt het ondernemerschap qua werk nu zo anders dan het werk van mensen in een loondienstverband? Om daar antwoord op te geven ben ik begonnen met het doornemen van heel veel wetenschappelijke literatuur. Deze literatuur verschafte mij input voor tien diepte-interviews met ondernemers om op zoek te gaan naar wat het ondernemerschap nu zo anders maakt… Uit deze gesprekken kwam een aantal onderwerpen steeds weer terug en deze zijn vertaald naar concrete vragen. Voorbeelden daarvan zijn “Voelt het alsof u 24 uur per dag bereikbaar moet zijn?” en “Voelt u zich 100% verantwoordelijk voor de tevredenheid van de klanten van uw bedrijf?”

Deze vragen zijn ingevuld door 277 ondernemers die naast deze vragen over vereisten voor ondernemerschap ook vragen invulden over reguliere vereisten zoals werktempo, taakcomplexiteit en emotionele belasting. Hierdoor kon ik bekijken wat de verschillende vereisten voor effect hadden op factoren van stress en welbevinden. Uit de analyses bleek dat de specifieke vereisten voor het ondernemerschap een grotere belasting vormden dan de reguliere vereisten (die worden gebruikt voor loondienstverbanden). Door dit inzicht kon ik mijn vragenlijst – inmiddels omgedoopt tot Entrepreneurial Job Demands Scale  – valideren.

Conclusies

De resultaten toonden aan dat de schaal drie dimensies liet zien, namelijk ‘tijd’, ‘onzekerheid en risico’ en ‘verantwoordelijkheid’. Deze hadden een positieve relatie met werk gerelateerde stress en een negatieve relatie met welbevinden. Dus simpel gezegd, indien de vereisten voor ondernemerschap groter worden dan neemt het gevoel van stress toe. Daarnaast neemt je gevoel van welbevinden juist af als de eisen groter worden. Dat klinkt natuurlijk heel logisch en voor de hand liggend, maar juist door mijn onderzoek weten we nu dat er daadwerkelijk specifieke werkvereisten zijn voor ondernemers en ook welke dat dan zijn.

Nut en noodzaak

Naast de wetenschappelijke bijdrage van deze studie zijn er ook concrete praktische voordelen van de schaal. De Entrepreneurial Job Demands Scale kan namelijk worden ingezet door ondernemers zelf om te zien waar het zwaartepunt ligt in de eisen die het ondernemerschap aan hen stelt. Maar ook heeft de schaal toegevoegde waarde voor ondernemerscoaches, banken, verzekeringsmaatschappijen en andere instanties om de potentiele risico’s te kunnen monitoren voor stress, welbevinden en uiteindelijk het succes van ondernemers. Het volgende onderzoek zal hier dan ook verder op ingaan.

 

De publicatie staat online: http://www.ijkie.org/IJKIE_April2014_DIJKHUIZEN_VAN%20VELDHOVEN_SCHALK.pdf

Share This