Je succesvol voelen als ondernemer

Uit eerdere studie is gebleken dat er specifieke werkvereisten bestaan voor ondernemers die in ogenschouw moeten worden genomen bij onderzoek naar stress en welbevinden. Het gaat in het bijzonder over ‘tijdseisen’ (gevoel dat je als ondernemer altijd bereikbaar en beschikbaar moet zijn), ‘onzekerheid en risico’ en ‘ verantwoordelijkheid’.

(meer…)

Ontwikkeling en validatie van de Entrepreneurial Job Demands Scale

Mijn motto is ‘de kracht van je onderneming zit in jezelf’. De man of vrouw achter het bedrijf moet het tenslotte gaan doen en zij hebben dan ook de sleutel tot succes in handen. Ik vind ‘succes’ een mooi thema en daarbij gaat het mij niet zozeer om objectief succes als omzet en winst, maar veel meer de beleving van succes door de ondernemer.

(meer…)

Benoeming tot Doctor én Prof!

Op 25 juni jl. was het zo ver… Na ruim vier jaar onderzoek ben ik gepromoveerd tot Doctor. De openbare verdediging begon met een lekenpraatje voor de vele aanwezigen die uit alle hoeken van het land kwamen. In deze korte voordracht wilde ik vooral de bijzondere reis van mijn promotie met de aanwezige delen met een reflectie op de onderzoeksresultaten.

(meer…)

Ondernemerssucces in Nederland én Ethiopië

Hoe ondernemers hun eigen succes definiëren is één van de onderwerpen van mijn promotieonderzoek aan Tilburg University. Het onderwerp triggert me al een hele tijd omdat we nog steeds het succes afmeten aan objectieve indicatoren als omzet, werkgelegenheid en winst. Vanuit wetenschappelijke studies weten we dat mannen succes – meer dan hun vrouwelijke collega’s – afmeten aan dergelijke kwantitatieve criteria. De reden die het meest wordt gehoord, is dat vrouwelijke ondernemers minder het financieel gewin ten doel stellen bij het starten van hun bedrijf, maar meer intrinsieke doelen nastreven. Daarbij gaat het om de behoefte aan onafhankelijkheid en het invullen van een zinvol bestaan buiten het gezin. Dit heeft tot gevolg dat vrouwen streven naar persoonlijke ontwikkeling door zelfstandig ondernemerschap. De vraag is of dat alleen geldt in de Europese ondernemerscontext of ook daarbuiten. (meer…)

De gewenste waardecreatie van ondernemers

Bij het succes van ondernemerschap denken we aan omzet en winst, de financiële kengetallen. Uit onderzoek blijkt echter dat de ondernemer hele andere zaken belangrijk vindt.

Het centrale begrip binnen ondernemerschap is waardecreatie. Als ondernemer creëer je waarde indien een ander bereid is voor je aanbod – product of dienst – een tegenprestatie te leveren. Veel organisaties streven naar maximalisatie van aandeelhouderswaarde en winst. Deze financiële doelen zijn een factor van betekenis als voorwaarde voor de continuïteit van een onderneming. Zonder winst kun je nog zo’n mooie waarde willen creëren, maar dat houd je niet vol op de lange termijn. De immateriële waarden bieden het tegenwicht, zoals maatschappelijke verantwoordelijkheid en welzijn. Het totaal van gecreëerde waarden maakt dat ondernemingen van groot belang zijn voor het verhogen van zowel de welvaart als het welzijn en als zodanig van groot belang zijn voor de samenleving. (meer…)

Met passie ondernemen

De resultaten uit een onderzoek naar passie bij ondernemers zijn bekend. Als we denken aan ondernemerschap dan denken we aan mensen met een hele grote ‘drive’ en passie. Mannen en vrouwen die bevlogen zijn en enthousiast vertellen over hun bedrijf. Maar wat vinden deze mensen nu zelf dat passie is… ? (meer…)

Topvrouw 2015

Op 15 juni jl. ontving ik de FRITS Award, de prijs voor de Topvrouw uit de regio Eindhoven. Aldus de jury ben ik een “ondernemer met een groot hart. Doorzetter, eigenwijs en gepassioneerd. Vertaalt wetenschap naar begrijpelijke taal.”

(meer…)

Ondernemers uit het land van Alexander de Grote

Nog steeds wordt er gestreden om de historische rechten van de naam Madedonië, maar voor de bewoners van Skopje – hoofdstad van Macedonië – is het duidelijk. Zij zijn de trotse nazaten en die trots laat zich ook zien bij de vrouwelijke ondernemers. Gewend om fulltime te werken zijn ze al en de vastberadenheid lijkt in de genen te zitten. Het congres waar ik voor was uitgenodigd was dan ook een feest van ‘ambitieus vrouwelijk ondernemerschap’. Ruim honderd ondernemers, wetenschappers, overheidsfunctionarissen en andere geïnteresseerden hadden zich verzameld om te luisteren naar sprekers op diverse thema’s. Zo divers als sociaal ondernemerschap, vrouwelijke ondernemers in buurland Kosovo en de kracht van een goede lobby. Mijn speech ging over ‘overcoming taboos and gaining self-confidence’.

Dat was een uitdaging, want hoe kan ik in twintig minuten zo’n groot publiek meekrijgen in de diverse taboes en komen met praktische tips? Een van de taboes die ik noemde was de noodzaak om te excelleren hoewel het vaak niet in dank wordt afgenomen dat je je hoofd boven het spreekwoordelijke maaiveld uitsteekt. Ik heb een oproep gedaan om niet te bescheiden te zijn, je eigen kwaliteiten te erkennen maar ook die van anderen. Noem vrouwelijke ondernemers als voorbeelden en twitter positief over anderen. Geef en vermenigvuldig…

De uitnodiging voor dit congres was weliswaar de reden van mijn bezoek aan Skopje, maar niet mijn enige activiteit. Net als een paar weken geleden in Pakistan heb ik een gastles gegeven. In dit geval op het Economisch Instituut van Skopje. Daarnaast heb ik twee opvanghuizen bezocht en diverse ondernemers gesproken. Wat betreft de interviews met succesvolle ondernemers vielen me een aantal zaken op. De vrouwen die ik sprak waren allen overtuigd dat ze het succes hadden bereikt door: een duidelijke visie, vastberadenheid, intuïtie en leiderschap. Een mooie lijst van kwaliteiten die sterk overeen komen met de 12 O-Genen uit mijn boek Het Ondernemersgen.

De dames waren bovendien heel helder in de obstakels die ze hadden ondervonden. Deze hadden betrekking op niet serieus te worden genomen, stereotypering en de sterke onbalans tussen werk en privé. Daarbij nog de aantekening dat nog geen 7 procent van de vrouwen parttime werkt hetgeen de keuze voor ondernemerschap nog lastiger maakt. Ook hier is er dus nog werk aan de winkel. Er zijn landelijk gezien wel initiatieven voor gendergelijkheid en het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap, maar dat gaat voor de vrouwen hier veel te traag. En dat siert ze ook, ze willen doorpakken!!!

Dat ga ik ook doen, want het stopt niet met het bezoek. De connecties zijn gemaakt, visitekaartjes zijn uitgewisseld, kennis is gedeeld en nu proberen met elkaar ondernemerschap naar een volgende fase te tillen. Alle kennis hebben ze in huis dus deze sterke vrouwen gaan er voor en ik ben ervan overtuigd dat ik een volgende keer nieuwe rolmodellen ga spreken.

IMG_0676               IMG_0672