Hoe zorg je voor een klankbord?

Niet ieder bedrijf is verplicht om een Raad van Commissarissen te hebben. Zijn er alternatieven om voor gezonde ruggespraak te zorgen?

In grote bedrijven als Shell en Philips is het gemeengoed dat er commissarissen over de vloer komen. Dat zijn deze bedrijven ook verplicht vanwege de omvang van hun eigen vermogen, de aanwezigheid van een ondernemingsraad (OR) en het aantal medewerkers (tenminste 100 in Nederland).

Deze bedrijven kennen dan ook een Raad van Commissarissen. De raad heeft wettelijk de taak om toezicht te houden op de onderneming en haar bestuurders, zowel de benoeming als de schorsing en ontslag van bestuurders te regelen, de jaarrekening vast te stellen en bepaalde besluiten goed te keuren. De commissarissen hebben dan ook een belangrijke stem in de organisatie.

Veruit het grootste deel van de Nederlandse bedrijven valt niet onder deze verplichting en zij hoeven dus geen commissarissen aan te stellen. Voor veel ondernemers voelt dit als een welkome ontheffing. Toch is het ook voor deze bedrijven van belang om te zorgen voor iemand van buiten die af en toe over de schouder meekijkt. Een persoon die tevens als klankbord kan dienen voor bepaalde vraagstukken of het bespreken van nieuwe ideeën. Juist de ondernemer binnen de kleinere bedrijven staat er veelal alleen voor. De accountant helpt hem of haar bij financiële aangelegenheden, maar er kunnen zich ook commerciële of bijvoorbeeld persoonlijke vraagstukken voordoen die hij of zij liever met een andere vertrouwenspersoon bespreekt.

Wie zou zo’n vertrouwenspersoon kunnen zijn? Te denken valt aan een ondernemerscoach, mentor of commisseur (informele commissaris). Ze zijn vaak zelf ondernemer en brengen de expertise in vanuit zijn of haar eigen ervaring. Alle drie kennen ze geen formele bevoegdheid en hebben ze dus geen formele stem in het bedrijf. Periodiek kunnen ze worden ingeschakeld om te sparren over de diverse bedrijfsaangelegenheden. Juist omdat zij van buiten komen, kunnen ze op een breed terrein van gedachten wisselen met de ondernemer.

Een aantal belangrijke afwegingen:

  • Met de ondernemerscoach, mentor of commisseur kunnen zaken worden besproken die niet voor de oren van de leden van de onderneming zijn bestemd.
  • De externe heeft geen belang in de onderneming en is dus écht onafhankelijk.
  • Een kijk in je keuken door een externe partij kan je veel nieuwe ideeën en inzichten opleveren.
  • Iedere externe brengt op een gewenst tijdstip specifieke ervaring, expertise en een eigen netwerk in.
  • Een goede coach, mentor of commisseur kan door het stellen van de juiste vragen heel kritisch en dus ook confronterend zijn.
  • De inzet van een externe kost al gauw € 100 per uur. Het is een kostenpost waar niet direct een hogere omzet tegenover staat. Indirect zal er echter wel sprake zijn van financieel gewin, omdat betere en mogelijk snellere beslissingen kunnen vallen.

Tijd om de inzet van een een ondernemerscoach, mentor of commisseur te overwegen!