Leren van etnische ondernemers

Het aantal allochtone ondernemers is het afgelopen decennium fors toegenomen. Wat kunnen we leren van andere ondernemerstradities?

Tussen 1998 en 2008 steeg het aantal allochtone ondernemers met maar liefst 230 procent. De term etnisch ondernemen krijgt ook steeds meer aandacht getuige de Bijzondere Leerstoel Etnisch Ondernemerschap aan de Universiteit van Amsterdam die op 12 november 2010 door Prof. Dr. Ewald Engelen is aanvaard. In zijn redevoering schetste deze hoogleraar het groeiende succes van etnisch ondernemerschap in Nederland. Het succes is niet alleen in het volume te zien (één op de acht ondernemers is van niet-Nederlandse origine), maar het etnisch ondernemerschap lijkt ook steeds meer op het ondernemerschap van autochtonen. De migranten begonnen tien jaar geleden voornamelijk een winkel of horecalocatie, maar over de afgelopen jaren zijn ze ook meer bedrijven in de zakelijke dienstverlening gestart (schoonmaak, automatisering en bijvoorbeeld catering). Een mooie ontwikkeling voor ondernemend Nederland, maar wat doen we hier nu mee?

We kunnen veel van elkaar leren als we kijken naar de goede dingen vanuit beide ondernemerstradities. Etnische ondernemers weten hoe het is om huis en haard achter te laten om naar een nieuw thuisland te gaan. Ze zijn opgegroeid in meerdere culturen en hebben eenvoudig toegang tot een ander land. Dit geeft voordelen op het gebied van taal, cultuur en contacten. Als autochtoon ondernemer kun je veel leren van ‘best practices’ bij internationale activiteiten van etnische ondernemers. Of je gaat samenwerken met een allochtone ondernemer die de ingangen in een land wél heeft.

Bovendien brengen etnische ondernemers een andere kleur en dynamiek naar een stad, dorp of wijk waardoor het aanbod van bijvoorbeeld winkels en horecagelegenheden diverser wordt. Dat kan van grote meerwaarde zijn, ook voor ‘inheemse’ ondernemers, door afstemming van het aanbod waardoor je bijvoorbeeld samen een ‘eet-boulevard’ kunt ontwikkelen die meerdere klantgroepen aantrekt.

Het zou mooi zijn als we door ondernemerschap beter integreren. Er zijn zo veel dingen die we van elkaar kunnen leren terwijl we onze eigen identiteit desgewenst kunnen bewaren.

Meer informatie over de oratie van Prof. Dr. Ewald Engelen is te vinden op www.vno-ncw.nl, onderdeel ‘Publicaties’, dossier Arbeidsmigratie.