Is tijd een issue?

Druk, druk, druk…. Ondernemers hebben het altijd druk. Dat blijkt niet alleen uit onderzoek, maar ga naar een netwerkbijeenkomst en je hoort niet anders. De drukte komt door heel veel activiteiten die deze mannen en vrouwen uitvoeren, maar ook door de meer emotionele kant. (meer…)

Het definiëren van ondernemersgeluk

Alleen al het uitspreken van het woord ‘geluk’ maakt dat mensen gaan glimlachen. Iedereen wil graag gelukkig zijn en in Nederland lukt ons dat heel goed. Nederlanders behoren namelijk tot de meest gelukkige mensen op deze aardbol. We veroverden als inwoners van dit land samen plek 4 op de wereldranglijst in het World Happiness Report[1]!

(meer…)

Ondernemerssucces in Nederland én Ethiopië

Hoe ondernemers hun eigen succes definiëren is één van de onderwerpen van mijn promotieonderzoek aan Tilburg University. Het onderwerp triggert me al een hele tijd omdat we nog steeds het succes afmeten aan objectieve indicatoren als omzet, werkgelegenheid en winst. Vanuit wetenschappelijke studies weten we dat mannen succes – meer dan hun vrouwelijke collega’s – afmeten aan dergelijke kwantitatieve criteria. De reden die het meest wordt gehoord, is dat vrouwelijke ondernemers minder het financieel gewin ten doel stellen bij het starten van hun bedrijf, maar meer intrinsieke doelen nastreven. Daarbij gaat het om de behoefte aan onafhankelijkheid en het invullen van een zinvol bestaan buiten het gezin. Dit heeft tot gevolg dat vrouwen streven naar persoonlijke ontwikkeling door zelfstandig ondernemerschap. De vraag is of dat alleen geldt in de Europese ondernemerscontext of ook daarbuiten. (meer…)

De gewenste waardecreatie van ondernemers

Bij het succes van ondernemerschap denken we aan omzet en winst, de financiële kengetallen. Uit onderzoek blijkt echter dat de ondernemer hele andere zaken belangrijk vindt.

Het centrale begrip binnen ondernemerschap is waardecreatie. Als ondernemer creëer je waarde indien een ander bereid is voor je aanbod – product of dienst – een tegenprestatie te leveren. Veel organisaties streven naar maximalisatie van aandeelhouderswaarde en winst. Deze financiële doelen zijn een factor van betekenis als voorwaarde voor de continuïteit van een onderneming. Zonder winst kun je nog zo’n mooie waarde willen creëren, maar dat houd je niet vol op de lange termijn. De immateriële waarden bieden het tegenwicht, zoals maatschappelijke verantwoordelijkheid en welzijn. Het totaal van gecreëerde waarden maakt dat ondernemingen van groot belang zijn voor het verhogen van zowel de welvaart als het welzijn en als zodanig van groot belang zijn voor de samenleving. (meer…)