Welkom

Mijn persoonlijke missie is het stimuleren van ondernemerschap. Daarbij kan het gaan om de persoonlijke ontwikkeling van ondernemers Frans en Emma die een eigen hondentrimsalon hebben, het stimuleren van ondernemerschap in de wijk Doornakkers in Eindhoven, het ontwikkelen van een ondernemende houding binnen een grote organisatie, of bijvoorbeeld versterking van het ondernemersklimaat in Pakistan…

Als wetenschapper én ondernemersadviseur zorg ik er als programmamanager voor dat ondernemerschap wordt gestimuleerd. Mijn toegevoegde waarde zit in de verbinding tussen (wetenschappelijke) kennis en mijn praktijkervaring. Op deze website vind je meer informatie over mijn activiteiten die ik vertaal naar specifieke ondernemerschapsprojecten, maar ook naar columns, boeken en lezingen.

Selling Strength

Selling Strength-4Afgelopen jaren heb ik samen met fotograaf Jeroen Berkhout in Libanon en Jordanië vluchte-lingenkampen bezocht. Selling Strength is opgezet om de kracht van vrouwen te laten zien die in zeer moeilijke omstandigheden middels ondernemerschap in hun inkomen kunnen voorzien. In dit persoonlijk project vragen we aandacht voor deze rolmodellen. Meer info: www.sellingstrength.nl.

Krachtbedrijf

Vanuit mijn positie als VN Vrouwenvertegenwoordiger (2013) ben ik op het idee gekomen om vrouwen uit de vrouwenopvang te begeleiden naar een eigen bedrijf. Het thema van de Verenigde Naties in 2013 was ‘eliminatie en preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes’. Mijn thema voor dat jaar was ‘vrouwelijk ondernemerschap’ en door beide thema’s te verbinden, kwam ik op het idee van Krachtbedrijf. Meer info: www.krachtbedrijf.nl

 

Instituut

Een instituut voor psychologie van ondernemerschap is volop in ontwikkeling en heeft als doel om kennis op dit gebied te delen. Wetenschappelijke onderzoeken en de vertaling daarvan naar de praktijk, worden in de toekomst digitaal ter beschikking gesteld op dit platform. Daarnaast zijn tips en ideeën voor verder onderzoek vanuit onder-nemers, -organisaties en -netwerken welkom.

Sociopreneur

brownies-afb-b

Het is inmiddels niet meer weg te denken uit Nederland: Brownies & DownieS. De plek om gezellig een kop koffie te drinken, een brownie te eten en te lunchen. Hier werken jongeren en volwassenen met een meervoudige beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor ze een volwaardige plek in de maatschappij hebben.

Lees verder…

Uit de positieve reacties die wij later van alle deelnemers kregen, bleek wel dat de workshop zeer geslaagd was. Josette combineert wetenschappelijke kennis met coach- en presentatievaardigheden, waardoor zij garant staat voor een hoge kwaliteit.

Annemarie van Oorschot

Communicatiemanager , VNO-NCW West

Benoeming tot Doctor én Prof!

Op 25 juni jl. was het zo ver… Na ruim vier jaar onderzoek ben ik gepromoveerd tot Doctor. De openbare verdediging begon met een lekenpraatje voor de vele aanwezigen die uit alle hoeken van het land kwamen. In deze korte voordracht wilde ik vooral de bijzondere reis van mijn promotie met de aanwezige delen met een reflectie op de onderzoeksresultaten.

Lees meer…

Topvrouw 2015

Op 15 juni jl. ontving ik de FRITS Award, de prijs voor de Topvrouw uit de regio Eindhoven. Aldus de jury ben ik een “ondernemer met een groot hart. Doorzetter, eigenwijs en gepassioneerd. Vertaalt wetenschap naar begrijpelijke taal.”

Lees meer…

Je succesvol voelen als ondernemer

Uit eerdere studie is gebleken dat er specifieke werkvereisten bestaan voor ondernemers die in ogenschouw moeten worden genomen bij onderzoek naar stress en welbevinden. Het gaat in het bijzonder over ‘tijdseisen’ (gevoel dat je als ondernemer altijd bereikbaar en beschikbaar moet zijn), ‘onzekerheid en risico’ en ‘ verantwoordelijkheid’.

Lees meer…

Ontwikkeling en validatie van de Entrepreneurial Job Demands Scale

Mijn motto is ‘de kracht van je onderneming zit in jezelf’. De man of vrouw achter het bedrijf moet het tenslotte gaan doen en zij hebben dan ook de sleutel tot succes in handen. Ik vind ‘succes’ een mooi thema en daarbij gaat het mij niet zozeer om objectief succes als omzet en winst, maar veel meer de beleving van succes door de ondernemer.

Lees meer…

Is tijd een issue?

Druk, druk, druk…. Ondernemers hebben het altijd druk. Dat blijkt niet alleen uit onderzoek, maar ga naar een netwerkbijeenkomst en je hoort niet anders. De drukte komt door heel veel activiteiten die deze mannen en vrouwen uitvoeren, maar ook door de meer emotionele kant. Lees meer…

Het hardnekkige taboe op bedrijfsfalen

De stigmatisering op bedrijfsfalen is erg hardnekkig in Nederland, maar komt vooral voor bij grotere faillissementen. Indien ondernemers toch een tweede kans willen creëren dan zijn individuele bankiers de poortwachters voor kapitaal. Lees meer…

Share This